Krepšelis

Bendrosios taisyklės

BENDROSIOS INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SKYHUNTERS.EU NAUDOJIMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 1. Internetinės parduotuvės skyhunters.eu naudojimo sąlygos ir reikalavimai yra taikomi visiems internetinės parduotuvės skyhunters.eu vartotojams (toliau įvardinama kaip Vartotojai).
 2. Bendrovė SIA "Levenhuk Baltic" turi teisę keisti internetinės parduotuvės skyhunters.eu turinį, o taip pat sąlygas ir reikalavimus bet kuriuo metu.
 3. Internetinėje parduotuvėje skyhunters.eu parduodamų produktų gamintojai turi teisę keisti produkto charakteristikas ir aprašymus bet kuriuo metu, iš anksto apie tai nepranešus. Bendrovė SIA "Levenhuk Baltic" neatsako už bet kokius pakeitimus, kuriuos atlieka internetinėje parduotuvėje skyhunters.eu parduodamų produktų gamintojai.
 4. Bendrovė SIA "Levenhuk Baltic" turi teisę blokuoti Vartotojo prieigą be jo/jos išankstinio įspėjimo ar patvirtinimo internetinėje parduotuvėje skyhunters.eu, taip siekiant apsaugoti kitų asmenų teises ir interesus, ar siekiant laikytis norminių reikalavimų.
 5. Bendrovė SIA "Levenhuk Baltic" turi teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo sustabdyti ar nutraukti internetinės parduotuvės skyhunters.eu veiklą.
 6. Internetinės parduotuvės skyhunters.lv originalaus turinio autorinės teisės (pvz., originalūs tekstai, nuotraukos, vaizdo įrašai ir pan.) priklauso Bendrovei SIA "Levenhuk Baltic" arba trečiosioms šalims, kurioms yra duotas leidimas skelbti turinį internetinėje parduotuvė skyhunters.eu. 
 7. Draudžiama pakartotinai skelbti, parduoti, kopijuoti ar pritaikyti bet kokį internetinėje parduotuvėje skyhunters.eu publikuotą turinį be raštiško Bendrovės SIA "Levenhuk Baltic" sutikimo. 
 8. Vartotojas privalo laikytis internetinės parduotuvės skyhunters.eu naudojimo sąlygų ir reikalavimų, laikytis Bendrovės SIA "Levenhuk Baltic" teisių ir/arba trečiųjų šalių teisių, pateikti teisingą informaciją apie save, naudoti saugias elektroninės komunikacijos ir duomenų perdavimo priemones, ir nepropaguoti virusų, kurie gali sutrikdyti internetinės parduotuvės skyhunters.eu veiklą.
 9. Vartotojas privalo nedelsdamas informuoti Bendrovę SIA "Levenhuk Baltic", jei vartotojui buvo pateikta informacija, jog Vartotojo duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami trečiųjų šalių. 
 10. Vartotojas pripažįsta, jog Bendrovė SIA "Levenhuk Baltic" neatsako už bet kokias neigiamas pasekmes, kurias gali sukelti internetinėje parduotuvėje skyhunters.eu atlikti vartotojo veiksmai Vartotojui, bei atsisako pateikti bet kokį skundą šiuo atžvilgiu.
 11. Internetinės parduotuvės skyhunters.eu naudojimas laikomas patvirtinimu, jog Vartotojas pilnai perskaitė, suprato ir sutinka su internetinės parduotuvės skyhunters.eu naudojimo sąlygomis ir reikalavimais. 
By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.