Ostukorv

Garantiitingimused

Garantiitingimused

 1. Kõikidele www.skyhunters.eu  kaupadele kehtib tootja garantii.
 2. Hooldusteenuste pakkumine kõikidele www.skyhunters.eu  toodetele toimub Euroopa Tarbijakaitseseaduse eeskirjade alusel. Tarbijal on õigus kahe aasta jooksul alates ostmise päevast esitada kaebus toote mittevastavusest lepingutingimustele. 
 3. Tootja poolt kehtestatud garantiiaeg toodetele võib olla erinev, informatsioon konkreetse Toode garantiiaja kohta on olemas toote kirjelduses või saate küsida e-posti teel: info@skyhunters.eu  või telefoni teel: +371 27013333, +371 23003317.
 4. Enne, kui alustate ostetud toote kasutamist, lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend ja kasutage toodet ainult vastavalt tootja juhistele, võttes arvesse toote omadusi ja ettenähtud kasutuseesmärke.
 5. Et saada hooldusteenust, peate säilitama ja näitama ostu tõendavat dokumenti, aga ka toimetama kauba tootja poolt volitatud teeninduskeskusesse või e-poe www.skyhunters.eu teeninduskeskusesse.
 6. Informeerime, et eluaegsed garantiitingimused Levenhuk margile ei kehti lisatarvikute kohta (nt toote aksessuaarid), toiteelemendid (nt patareid, akud), lambid (nt LED, halogeen, energiasäästlikud lambid), tarvikutele, milledel on piiratud ressurss ( nt kaitsmed) ja muud elektriseadmed.
 7. Me tuletame Teile meelde, et Euroopa tarbijakaitseseaduse reegleid ei kohaldata juhtudel, kui kaupu ostavad juriidilised isikud. 

Tootja garantiitingimused ei laiene vigastustele, mis on tekkinud ostja või kasutaja süül, sealhulgas juhul, kui:

 1. tootel on näha mittekvalifitseeritud remondi jälgi: märgata, et on kahjustatud kaupade tootja plomm ja / või seerianumber, on toimunud kasutusjuhendiga mitte lubatud  tungimine toote sisse  ja / või ostja on ise proovinud vigastust remontida;
 2. toodet ei ole kasutatud ettenähtud kasutusviisi ja kasutusjuhendi kohaselt;
 3. vigastused annavad tunnistust mittenõuetekohasest kasutamisest: kriimustatud ja / või purustatud konstruktsioon, vesi tunginud selleks mitte ettenähtud kohta, toodet on hooldatud vastuvõetamatute vahenditega, tootest on leitud kõrvalisi asju, lubatud on  putukate tungimist tootesse, jne;
 4. vigastus on põhjustatud tootja poolt kehtestatud mittevastavast toitepingest, mitteühilduvate side- või võrgukaablite parameetritest, aga ka  tingituna  temperatuuri järsust kõikumistest ning teistest olme  või välistest teguritest, näiteks tahm, suits, tolm, niiskus ja muu;
 5. tekkis elementide loomulik kulumine;
 6. toote suhtes kasutati mittestandardseid toiteallikaid, lisaseadmeid ja varuosi, mis ei olnud vastava toote jaoks kasutamiseks tootja poolt sertifitseeritud ja see põhjustas toote kahjustamise;
 7. toodet kasutatakse tööstuslikel või kutsealastel eesmärkidel (juhul, kui toode ei ole ettenähtud nimetatud eesmärgil);
 8. ebaõige transpordi tagajärjel tekkinud kahjustused;
 9. ei ole tehtud regulaarset hooldusteenindust (kehtib toodetele, mis seda vajavad).


Juhul, kui toote kvaliteet ei vasta näidatule või on halvenenud,  on ostjal järgmised õigused kooskõlas tarbijaõiguste kaitse seadusega:


1. Minna teeninduskeskusesse, mis on näidatud tootja või turustaja garantiitalongis, võttes endaga kaasa ostu tõendav dokument ja garantiitalong-  soovitame seda, kui parimat moodust probleemi lahendamiseks;

2. pöörduda www.skyhunters.eu  töötajate poole e-posti teel: info@skyhunters.eu  või helistada numbrile +371 27013333, +371 23003317.


Ostja taotlus vaadatakse läbi seitsme tööpäeva jooksul alates taotluse saamise päevast, saates vastus taotluses märgitud kontaktaadressile. Kui taotlust peetakse põhjendamatuks ja ostja sellega nõustub, võib ta kasutada muid õigusi, mis on sätestatud asjakohastes õigusaktides.


Juhul, kui garantiiteenindust ei kohaldata, kuid ostja keeldub remondi eest tasumast, peab ostja tasuma diagnostiliste kulude eest - sellisel juhul saab ostja teeninduskeskuse kokkuvõtte kindlaksmääratud vigastuste kohta. Kui ostja nõustub remondi eest maksma, ei pea ta diagnostikakulusid maksma.

By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.